Supervisie

Supervisie
Supervisie 2020-05-21T07:38:38+00:00

Leren van werkervaringen. Eigen houding, gedrag doorgronden. Bewust worden van patronen, gevoelens, gedachten.

Heeft u wel eens zin om uw keuzes en hoe u tot die keuzes komt ten aanzien van uw werk te onderzoeken? Het is goed eens wat langer stil te staan bij het eigen functioneren. Als u meer inzicht wilt in de situaties die problemen opleveren of juist succesvol zijn, waar dit mee te maken kan hebben, hoe u ermee omgaat en welke alternatieven u heeft, is supervisie een leuke en uitdagende optie!

Supervisie is een methode om te leren van werkervaringen.
Tijdens supervisie heeft u de tijd om eigen houding en gedrag te doorgronden. Door hierover te praten en te reflecteren kunt u zich meer bewust worden van patronen, gevoelens, gedachten, en wanneer en hoe deze het eigen handelen beïnvloeden. Supervisie kunt u alleen of in een klein groepje met vakgenoten doen.
De supervisor begeleidt u in dit proces, coacht, geeft theoretische achtergronden en draagt bij aan een verdieping in dit proces.

Waarom supervisie bij ons?
Wij ondersteunen en begeleiden u tijdens uw leerproces op basis van een gelijkwaardige relatie; samen aan het werk. Supervisie vraagt om aandacht, veiligheid en zorgvuldigheid. Er kan alleen een goed leerproces op gang komen als we met respect en een niet-oordelende, accepterende houding met elkaar omgaan.

Praktische zaken:

  • Supervisie kan individueel of in een groep plaatsvinden. Een groep bestaat gemiddeld uit 3 tot max 6 deelnemers.
  • Frequentie en data van bijeenkomsten in overleg.
  • U levert vóór elke bijeenkomst (als groep supervisie per toerbeurt) een inbreng in en ná elke bijeenkomst altijd een reflectieverslag in. Deze verslagen worden besproken tijdens de bijeenkomsten.
  • Aan het einde van elke supervisie bijeenkomst vindt een evaluatieronde plaats.
  • Er zijn geen examens verbonden aan supervisie. U krijgt, zo gewenst, een bewijs van deelname na afronding van de begeleide supervisie.
  • Vooropleiding minimaal mbo.
  • Kosten per groep per bijeenkomst van 2 uur: 250,- euro. Ivm erkenning van het CRKBO is ons tarief vrij van BTW.

Als kwaliteitsconsulent NHG kan Jan Luiken accreditatie punten toekennen aan huisartsen bij het doen van intervisie. In dat geval levert u vóór elke bijeenkomst een inbreng in en ná elke bijeenkomst een reflectieverslag in. Deze verslagen worden besproken tijdens de bijeenkomsten.

Meer info: welkom@feenstraluiken.nl