Klachtenprocedure

Klachtenprocedure
Klachtenprocedure 2018-05-16T09:11:16+00:00

Heldere afspraken, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid staan bij ons centraal voor de beste resultaten.

Verantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten zijn Hanka Feenstra en/of Jan Luiken

Klachtenprocedure

 • Indien de klant van mening is dat feenstra+luiken interactie de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet of niet voldoende nakomt, stelt de klant feenstra+luiken interactie schriftelijk
  op de hoogte.
 • In de klachtenbrief van de klager dient te staan: naam, adres, woonplaats van klager. Een
  nauwkeurige beschrijving: waarop heeft de klacht betrekking (op welk produkt, dienst of persoon)
  en een korte beschrijving van de klacht.
 • De klager krijgt liefst binnen 5 werkdagen doch uiterlijk binnen 4,5 weken een bericht van
  ontvangst.
 • feenstra+luiken interactie zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van de klacht binnen zes weken.
  Het genomen besluit wordt, met redenen omkleed, schriftelijk medegedeeld aan klager.
 • Is de klager niet akkoord dan zal uiterlijk binnen 4,5 weken aan een onafhankelijke derde, te weten:
  mevrouw mr Drs. M. Olthuis om een bindende uitspraak gevraagd. Contactgegevens Mr. Drs. M. Olthuis: Ubbergseveldweg 140, 6522 JR Nijmegen, tel: 024-3607216, mail: olthuis@mediationplus.nl
  De kosten hiervoor zullen voor 100% door feenstra+luiken interactie gedragen worden.
 • De eventuele consequenties zullen direct door feenstra+luiken interactie worden afgehandeld.
 • Feenstra + Luiken interactie zal alle klachten vertrouwelijk behandelen.

Documentatie

Indien iemand een klacht indient, dient het volgende door feenstra+luiken interactie te worden vastgelegd:

 • datum waarop klacht is binnengekomen
 • waarop heeft de klacht betrekking
 • korte beschrijving van de klacht
 • wijze van afhandelen
 • gemaakte afspraken
 • door wie is de klacht afgehandeld
 • wat is de datum van de afhandeling

De documentatie betreffende de klacht wordt 7 jaar bewaard in de klachtenfile. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.