Jan Luiken

Jan Luiken
Jan Luiken 2020-05-21T07:35:15+00:00

Jan Luiken

Coach, loopbaanbegeleider, trainer, NHG supervisor, mediator, gespreksleider visitaties

Vele jaren met groot genoegen praktiserend huisarts en huisartsopleider geweest. Sinds 2008 coach, trainer, supervisor, mediator en GLVer.

Mijn motto is: “Carpe diem, en je kunt er zelf iets van maken.” Vanuit deze positieve instelling wil ik graag met u (ver)werken, verdiepen en verwonderen.

Wat heb ik te bieden? Aandacht en rust, veiligheid en humor!

Als kwaliteitsconsulent NHG kan ik accreditatie punten aan huisartsen toekennen bij het doen van supervisie.

Over ons

Feenstra + Luiken interactie is door ons, Hanka Feenstra en Jan Luiken, opgericht in 2008.
Wij zijn CRKBO-gecertificeerd. Daardoor zijn onze diensten, aangemerkt als scholing, vrij van BTW.
Jan Luiken is kwaliteitsconsulent NHG en kan accreditatie punten aan huisartsen toekennen bij het doen van supervisie.

We bieden coaching, intervisie, supervisietraining, GLV en mediation.

Visie
In onze visie vormt ontwikkeling de basis voor persoonlijk welbevinden en succes. U wordt door ons geprikkeld om vaardigheden, kennis en inzichten te vergroten door: a) op een andere manier naar uzelf, uw omgeving, dilemma’s en vraagstukken te kijken, b) verschillende mogelijkheden en oplossingen te onderzoeken en c) haalbare doelen te stellen.

Werkwijze
Onze samenwerking behelst een open, positieve, persoonlijke benadering, waarbij respect voor de eigenheid van ieder individu centraal staat. Onze werkwijze is gericht op een samenwerking met een gedeelde verantwoordelijkheid voor de beste resultaten.

Contactformulier

  • NHG supervisor, coach, loopbaanbegeleider, trainer en mediator;
  • Gastdocent at Radboud University Medical Centre Nijmegen;
  • Arts
  • Vele jaren huisarts geweest.

Bekijk het profiel van Jan Luiken op LinkedIn.

Email: welkom@feenstraluiken.nl
Telefoon: 06 51 85 16 50