Intervisie

Intervisie
Intervisie 2018-05-14T17:31:21+00:00

Leren van werkervaringen.
Door uitwisseling van eigen en andermans werkervaringen, samen met vakgenoten, in een veilige setting.

Intervisie is een gestructureerde vorm van groepsoverleg waarbij je als professionals met elkaar praat over situaties in het werk, wat die voor je betekenen en hoe je daarmee omgaat en hoe je er ook anders mee kunt omgaan. Het is leren van werkervaringen door uitwisseling van eigen en andermans werkervaringen, samen met vakgenoten, in een veilige setting. Dit kan uitdagend zijn, een avontuur. Het is geen therapie; het is wél een kans voor het krijgen van meer zelfinzicht!
Een deskundig begeleider is, zeker als een groep gaat starten met intervisie,  een waardevolle bijdrage voor het aanbrengen van structuur en het begeleiden van de processen.

Waarom intervisie bij ons?
Wij ondersteunen en begeleiden u tijdens uw leerproces op basis van een gelijkwaardige relatie; samen aan het werk. Intervisie vraagt om aandacht, veiligheid en zorgvuldigheid. Er kan alleen een goed leerproces op gang komen als we met respect en een niet-oordelende, accepterende houding met elkaar omgaan.

Praktische zaken:

  • Een intervisiegroep bestaat gemiddeld uit 3 tot max 6 deelnemers.
  • Frequentie en data van bijeenkomsten in overleg.
  • Aan het einde van elke intervisiebijeenkomst vindt een evaluatieronde plaats.
  • Er zijn geen examens verbonden aan intervisie. U krijgt, zo gewenst, een bewijs van deelname na afronding van de begeleide intervisie.
  • Vooropleiding minimaal mbo.
  • Kosten per groep per bijeenkomst van 2 uur: 250,- euro. Ivm erkenning van het CRKBO is ons tarief vrij van BTW.

Als kwaliteitsconsulent NHG kan Jan Luiken accreditatie punten toekennen aan huisartsen bij het doen van intervisie. In dat geval levert u vóór elke bijeenkomst per toerbeurt een inbreng in en ná elke bijeenkomst altijd een reflectieverslag in. Deze verslagen worden besproken tijdens de bijeenkomsten.

Meer info: welkom@feenstraluiken.nl