GLV

GLV
GLV 2020-05-27T06:30:06+00:00

Resultaatgerichte gesprekken in het kader van uw herregistratie als huisarts

Jan Luiken NHG erkend gespreksleider visitatie (GLV)

Als NHG erkend gespreksleider visitatie voer ik, vertrouwelijk, resultaatgerichte gesprekken in het kader van de herregistratie van de huisarts.
Ik bespreek met de huisarts de feedback rapportages tijdens het visitatiegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een uur..
De deelnemende huisarts stelt één tot drie sterke kanten en specifieke ontwikkelingsdoelen vast over zijn eigen functioneren als huisarts.
Als gespreksleider ondersteun ik dit met achtergrondkennis van het kwaliteitsbeleid van de huisartsgeneeskunde en mijn ervaring als huisarts. Als gespreksleider ben ik onafhankelijk in de uitvoering van het visitatiegesprek.

Het visitatiegesprek vindt in overleg plaats bij mij of bij u cq op de praktijk.

Vooraf bereid ik mij voor door de schriftelijke feedback van uw collega’s en patiënten te bestuderen alsmede de competentievragenlijst en uw achtergrond gegevens. Ik maak een samenvatting van het gesprek en na eventueel aanpassing en accorderen wordt het verslag ondertekend en is de visitatie afgerond.

Daarna verzoek ik u om mij te evalueren door middel van het NHG-evaluatieformulier.

Het tarief bedraagt, conform NHG advies, 450,- euro, vrij van BTW.